Det har lenge vært kjent at 50-øringen teller på knappene. Nå bekrefter Norges Bank datoen: 1. mai.

Det betyr at du kan glemme å bruke den brune mynten i kontante betalinger etter dette.

Årsaken til at 50-øringen trekkes tilbake, er at den har utspilt sin rolle, ifølge Norges Bank. Den brukes i butikker for å gi igjen veksel, mens kundene i stor grad legger mynten til side i stedet for å bruke den ved senere betalinger. Dette betyr at Norges Bank må produsere et stort antall 50-øremynter selv om det i utgangspunktet er mer enn tilstrekkelig antall mynter i omløp.

Her er noen spørsmål og svar om 50-åringen, hentet fra Norges Banks nettsider:

Hva skal du gjøre med 50-øringene du har liggende?

Bruk dem som betalingsmiddel eller veksle dem inn i banken. Men før 1. mai, altså. Norges Bank kommer uansett til å være pliktig til å innløse 50-øringen i ytterligere ti år.

Hvor mange 50-øringer er i omløp i dag?

370 millioner. Altså 185 millioner kroner.

Hvordan blir avrundingen ved kjøp nå?

Øre som begrep utgår. Oppgjør i kontanter skal etter denne dato avrundes til nærmeste hele krone. Men dette får ikke store praktiske konsekvenser. Det er kun sluttoppgjøret i kontanter som skal avrundess. En liter melk vil for eksempel fortsatt kunne koste kr 15,20. Kjøper du to liter melk, blir sluttsummen kr 30,40 og som kunde skal du da betale 30 kroner dersom du betaler med kontanter. Kjøper du tre liter melk blir imidlertid sluttsummen 45,60 kroner og dermed avrundes kontantbeløpet til kr 46 kroner.

Vil prisene stige?

Nei, avrunding av priser ved kontant betaling i seg selv påvirker ikke prisstigningen. Elektroniske betalinger påvirkes ikke av en myntinndragning.

Hvor kan jeg innløse 50-øringer etter 1. mai 2012?

I Norges Bank i Oslo. Du kan også henvende seg til sin lokale bank, men den er ikke forpliktet til å ta i mot mynten etter 1. mai 2012. Se mer informasjon her.

Hva skjer med 50-øringene når disse trekkes tilbake?

50-øringer som kommer inn til Norges Bank vil bli destruert og metallet solgt på det åpne markedet og resirkulert.

Vil du savne 50-øringen?