• En hvilken som helst kommunalminister i andre europeiske land ville ha vært i mine sko dersom de kunne velge, sier Navarsete.

Regjeringen foreslår at kommunene får en reell inntektsvekst på 5 milliarder kroner i 2012. Det er 1 milliard kroner mindre enn regjeringen før sommeren anslo at kommunene kunne komme til å få i realvekst.

I kommuneøkonomiplanen i mai i år la regjeringen opp til at kommunene skulle få en reell vekst på mellom 5 og 6 milliarder kroner neste år.

— Nøkternt budsjett

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) sier at det er den vanskelige og usikre økonomiske situasjonen i verden som gjør at regjeringen legger seg i nedre og ikke i øvre del av intervallet på 5-6 milliarder kroner i realvekst.

— Jeg tror likevel en hvilken som helst kommunalminister i andre europeiske land ville ha vært i mine sko dersom de kunne velge, sier Navarsete til NTB.

Hun sier at kommunesektoren er prioritert i et nøkternt budsjett.

3,75 milliarder av inntektsveksten kommer som frie inntekter. Også det ligger i nedre del av intervallet som regjeringen varslet i kommuneøkonomiplanen i vår.

Veksten i de frie inntektene skal blant annet bidra til å dekke de merutgiftene kommunene får som følge av at folketallet øker.

- God vekst i øknomien

På toppen av inntektsvekst på 5 milliarder, som tilsvarer en reell vekst i overføringene på 1,4 prosent, vil kommunesektoren få 1 milliard kroner mer i skatteinntekter i 2011, ifølge nye beregninger regjeringen har gjort.

De ekstra skatteinntektene fordeler seg med 800 millioner kroner til kommunene og 200 millioner kroner til fylkeskommunene.

Navarsete sier de økte skatteinntekter til kommunene skyldes god vekst i norsk økonomi.

— Disse pengene kan kommunene bruke til å bedre den økonomiske situasjonen, for eksempel betale ned gjeld, sier hun.