I Ålfjorden ble det oppdaget en flenge i en merd som inneholdt 103.000 oppdrettslaks . Størrelsen på fisken var 2,2 kilo. Rømmingen skjedde i februar, men først nå har Fiskeridirektoratet oversikt over antall rømte laks

Sist uke hadde Alsaker Fjordbruk en ny rømming. Denne gang fra et anlegg mellom Bømlo og Stord.

Vet ikke hvorfor

Samfunnskontakt Ove Gjerde i Alsaker Fjordbruk sier de så langt ikke har funnet årsaken.

— Alle våre anlegg er sertifiserte og drives etter regelverket, sier Gjerde.

Han mener det er tilfeldig at selskapet har hatt to rømminger på kort tid.

— Gjøre dere nok for å hindre rømming?

— Vi følger de prosedyrer vi er pålagt og som vi selv har satt opp. Vi er veldig opptatt av å finne ut av disse hendelsene, og har blant annet engasjert ekstern kompetanse som skal gå gjennom alle matfiskanleggene våre og gi en vurdering, sier Gjerde.

Ber om hjelp til fisking

Konsernet sier de også vil ta kontakt med elveeiere i området, og hjelpe til med å fiske ut oppdrettslaks.

Statistikken fra Fiskeridirektoratet bygger på oppdretternes egne innmeldte rømmingstall. I følge denne rømte ca 200.000 oppdrettslaks i fjor.

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund mener tallene Fiskeridirektoratet opererer med er kraftig underrapportering.

— Oppdretterne straffes nå for rømming. Derfor har de gode grunner for å rapportere for lite rømming, mener han.

- Fisken må merkes

Oddekalvs teori er at de faktiske rømmingstallene er på flere millioner fisk årlig.

Miljøvernforbundet mener all oppdrettslaks må merkes slik at oppdrettsanlegget fisken kommer fra kan identifiseres.

-Husk at det bare er en not mellom oppdrettsfisken og det frie hav. Oppdrettslaks rømmer hele tiden. Jeg har selv fisket opp mye oppdrettsfisk i Hardangerfjorden, uten at det har vært rapportert om rømminger i nærheten. Oppdrettslaks ødelegger villaksstammen og det naturlige genetiske mangfoldet, sier Oddekalv.