Tallene fra Fylkesskattekontoret i Sogn og Fjordane viser at 460.812.000 kroner skal tilbakebetales til 56.719 personer. Det gir i gjennomsnitt 8124 blanke kroner til hver.

Det er 17.702 personer i fylket som må betale 197.762.000 kroner i restskatt. I snitt er det 11.171 kroner på hver.

I Sogn og Fjordane er det 82.593 skattytere som omfattes av oppgjøret. Disse er utliknet 4.573.267.000 kroner i skatter og avgifter. Det vil si at gjennomsnittet per skattyter er 55.371 kroner i fylket.

— Dette er foreløpige tall, men vi venter ikke de helt store endringene, opplyser fylkesskattesjef Gunnstein Flugheim. - Tallene er for hele skatteoppgjøret 2001. Både de som fikk likningen behandlet i juni og de som får den nå i oktober, understreker hun.

Årdal

I industrikommunen Årdal er det 4614 skattytere. Disse er utliknet 308.499.000 kroner i skatter og avgifter.

3367 årdalinger kan se frem til penger igjen på skatten. De deler 24.797.000 kroner. 743 personer må belage seg på å betale restskatt. Disse skylder 6.393.000 kroner.

I gjennomsnitt er baksmellen 7364 kroner per skyldner i Årdal.

Førde

I tjenestekommunen Førde var det i fjor 7849 skattytere. Disse er utliknet 494.805.000 kroner i skatter og avgifter. 5077 personer har 41.712.000 kroner til gode 1930 personer skylder 23.163.000 kroner i skatt.

I gjennomsnitt er baksmellen 12.000 kroner per skyldner i Førde.

Eid

I landbrukskommunen Eid er 4322 skattytere omfattet av oppgjøret. De er utliknet 233.478.000 kroner i skatter og avgifter. 2980 personer kan se frem til å dele 23.090.000 kroner. 951 personer får en samlet baksmell på 10.297.000 kroner.

I gjennomsnitt er baksmellen 10.827 kroner per skyldner i Eid.

Gloppen

I landbrukskommunen Gloppen er det 4347 skattytere. Der er kommunens innbyggere utliknet 226.100.000 kroner i skatter og avgifter. 2904 personer får tilbakebetalt 23.649.000 kroner. 970 av sambygdingene må betale til sammen 10.928.000 kroner til statskassen.

I gjennomsnitt er baksmellen 11.265 kroner per skyldner i Gloppen.

Torsdag morgen offentliggjøres likningstallene for hele landet. Søk gratis i skattelistene på bt.no.