Det er flest bedrifter innen jordbruk, servicenæring, bygg— og anleggsvirksomhet og varehandel.

NTB