Regjeringen foreslår å bevilge 14,1 millioner kroner til Universitetet i Bergen for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 140 studieplasser. Tilsvarende får Norges Handelshøyskole midler til 45 ekstra studieplasser og Høgskolen i Bergen hele 255 studieplasser. Det er snakk om videreføring av midler som ble bevilget i fjor.

Flere nybygg

Det kommer 30 millioner kroner til det nye odontologibygget ved Universitetet i Bergen. Bygget ble tatt i bruk ved semesterstart høsten 2012. Avsluttende arbeider vil pågå i 2013.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som administreres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ved Universitetet i Bergen, får bevilgning på om lag 14,6 millioner kroner.

Som BT har skrevet tidligere får Bjerknessenteret i Bergen med 5 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett til satsing på klimaforskning.Regjeringen vil også bevilge 520 millioner kroner til Høgskolen i Bergens nye bygg på Kronstad. Den nye høgskolen skal tas i bruk til semesterstart 2014.

Kunst— og designhøgskolen i Bergen får 105 mill. kr. og Bergen arkitekthøyskole 14,1 mill. kr. Det er ikke satt av penger til nytt bygg for kunsthøyskolen.

Penger til Raftostiftelsen.

Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner til videreføring og drift av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som administreres av Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Det omfatter en økning av FoU-program for kunstnerisk utviklingsarbeider.

Raftostiftelsen får 2,1 mill. kr. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt undervisningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper.

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til utbedringer av taket på Håkonshallen i Bergen. Taket har løse partier og er delvis punktert.

Hva bør regjeringen satse på av studier i Bergen? Si din mening.