De 40 statoilansatte som slutter frivillig får med seg maksimalt to årslønner.

I tillegg er 300 personer blitt omplassert, skriver Aftenbladet.

Når ansatte i Statoil kommer tilbake til jobb etter påskeferien, har 300 av dem fått nye stillinger i andre deler av Statoil. De er blitt såkalt innplassert i nye funksjoner i organisasjonen.

Bakgrunnen er at 550 stillinger i administrasjonen er blitt kuttet. Ytterligere 200 innleide stillinger kuttes.

Kutter 550 stillinger

Statoil vil ikke opplyse hvor mange som har søkt eller fått innvilget sluttpakke. Fra annet hold har Aftenbladet informasjon om at 120 statoilansatte søkte sluttpakke innen fristen 31. januar i år.

Om lag 60 av de 120 som søkte fikk innvilget søknaden om sluttpakke.

Av disse var det om lag 40 som endte opp med å ta imot sluttpakken og slutte i Statoil.

Noen har i tillegg sluttet uten å få med seg pakke etter at de ikke var fornøyd med stillingen de ble innplassert i, og fikk avslag på sluttpakkesøknaden.

Den nye organisasjonen trer i kraft 2. april, men fortsett er det uavklart for en liten gruppe ansatte:

Ny jobb fra 2. april

— Noen få titalls medarbeidere er det ikke funnet en langsiktig løsning for, og dette arbeides det videre med i dialog med den enkelte, sier informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil til Aftenbladet.

Av de ansatte som satt i de 550 stillingene som blir kuttet, er 300 omplassert internt:

— 300 medarbeidere har søkt og takket ja til andre stillinger i Statoil, i hovedsak i linjen i forretningsområdene. I tillegg bidrar naturlig avgang og bruk av sluttpakker til at vi når målsettingene for effektivisering i stabene, sier Glad Pedersen.

Prosjektet for effektivisering i staber blir gjort for å styrke Statoils konkurranseevne.

— Nedbemanningen i stabene er løst ved bruk av frivillige virkemidler og redusert bruk av innleie, sier Glad Pedersen.