— En avslutning på denne saken fordrer at man er løsningsorientert, og slik oppfatter jeg ikke styret slik situasjonen har utviklet seg.

Det sier den 39 år gamle mannen som fikk totalrenovert bygården og nå bor i toppleiligheten. Sameiestyret mener han har unnlatt å betale 400.000 kroner i felleskostnader for soppfjerning. Han bestrider at han skylder et slikt beløp.

- Vil holde kostnadene nede

Eiendomsutvikleren sier han betalte inn de første fakturaene, men stoppet da han ikke skal ha fått grunnlag for fakturaene fra styreleder Gunn Marie Gjøstein.

— Når disse anmodningene ikke ble imøtekommet ble jeg naturligvis skeptisk da det er tale om svært høye krav, sier han, og understreker at han vil vurdere å innfri kravene dersom grunnlaget for disse fremlegges og er rettmessige.

Ifølge Gjøstein stoppet innbetalingene lenge før fakturagrunnlag ble etterlyst.

— Videre ønsker jeg å fremheve at flere i sameiet var opptatt av å holde kostnadene så lave som mulig ved f.eks. at det ble gjennomført dugnadsarbeid, men styreleder fikk likevel gjennomslag for å iverksette arbeider omgående uten at det ble foretatt et kostnadsoverslag, sier han.

Han mener det i Gjøsteins og et annet styremedlems leilighet ble brukt mer penger enn nødvendig. Dette bestrides av Gjøstein.

- Kjente ikke til soppen

39-åringen viser til at det skal være flere medlemmer i sameiet som ikke har betalt inn penger. Ifølge sameiets advokat gjelder dette én annen beboer, men her skal innbetalingen være satt på vent i påvente av et boligsalg.

Ifølge en rapport skal soppskadene ha vært der da bygget ble totalrenovert i 2004–2005. Eiendomsutvikleren sier han ikke ble kjent med soppen før resten av naboene.

— Dersom jeg hadde hatt kjennskap til problemene knyttet til sopp eller fukt på et tidligere tidspunkt, ville jeg naturligvis reklamert, sier han.

- Mest alvorlig hos meg

Mannen har nektet sameiets skadeserviceselskap adgang til egen leilighet, men har på eget initiativ hatt ISS Skadeservice på besøk.

— Det ble konstatert alvorlige angrep på barnerom, men også i felles branntrapp. Styret ignorerte mine henvendelser og viste ingen interesse selv om dette var det mest alvorlige angrepet i huset, sier han.

— Vi kan ikke begynne på toppen, vi må sikre bjelkelag og bæring nedenfra, sier avdelingsleder Arne Kronheim i ISS Skadeservice.