Spillingen begynte noen få måneder etter at 38-åringen fra Bergen fikk ansvar for tippekassen der han jobbet. I løpet av seks uker spilte han for nesten 190.000 kroner hos Norsk Tipping uten å betale.

I tillegg stjal han over 60.000 kroner i kontanter fra tippekassen.

«Etter hvert spilte han med sitt private kort uten at han betalte for det. Tiltalte kunne spille for opp mot 10.000 kroner på én dag, hvilket er maksgrensen. Beløp han vant brukte han til å betale tilbake mankoen i tippekassen for foregående uker,» heter det i dommen.

Forholdet ble oppdaget av bedriftens regnskapsavdeling, og mannen fikk sparken.

38-åringen, som er tidligere ustraffet, erkjente straffskyld i retten og ble i Bergen tingrett dømt for underslag og grov økonomisk utroskap.

«Som ansvarlig for tippekassen hadde [tiltalte] hånd om pengene som han benyttet til urettmessig inndekking av egen spillegjeld, og skaffet seg uberettiget kreditt. Han handlet med forsett og i uberettiget vinnings hensikt,» konkluderer retten.

Mannen må sone 90 dager i fengsel. Han må også betale ca. 170.000 kroner i erstatning.