Regjeringen vil gi penger til 100 nye studieplasser ved Universitetet i Bergen. De er kostnadsberegnet til 10,5 millioner kroner. Totalt skal UiB få 2,6 milliarder kroner for 2012.

Norges Handelshøyskole skal få 35 nye studieplasser til prisen av 2,4 millioner kroner og en samlet bevilgning på 356,2 millioner kroner.

Det er Høyskolen i Bergen som stikker av med den største økningen i antall plasser, nemlig 185. Til det får HiB 15,7 millioner kroner. Det ligger også inne 3,4 millioner til videreføring av satsing på ny lærerutdanning. I tillegg gis HiB 175,3 millioner til nytt utstyr til det nye bygget. Totalbevilgningen til HiB er nå oppe i 874,7 millioner kroner.

Høgskolen Stord/Haugesund er bevilget 267,2 millioner kroner. Der er det lagt inn en økning på fattige åtte studieplasser. Kunsthøyskolen i Bergen får 101,7 millioner kroner til drift, mens Bergen Arkitektskole får 13,1 millioner kroner til driften og Betanien diakonale høyskole er tilgodesett med 23,9 millioner kroner.