Med det legger styret seg på et nivå som tilsvarer gjennomsnittet de siste ti årene. I denne perioden er det utbetalt til sammen litt over åtte milliarder kroner til eierne.

Største eier i BKK er fortsatt Statkraft, med 49,9 prosent av aksjene, og statsselskapet får dermed 399 millioner av utbyttekronene for i fjor.

Nest største eier er Bergen kommune, som med sine 37,75 prosent kan se frem til 302 millioner kroner rett inn i bykassen.

God prissikring

BKK hadde omtrent uendret omsetning på 4,2 milliarder kroner i fjor, mens driftsresultatet for konsernet gikk ned fra 2,5 milliarder kroner i 2011 til 1,7 milliarder kroner i fjor.

Resultat etter skatt ble redusert fra 1,1 milliarder til 835 millioner kroner i fjor.

Konsernsjef Atle Neteland sier at selv om kraftprisene var lave i fjor, bidro god prissikring til at BKK likevel oppnådde et godt resultat.

Venter lavere resultat

Fra mars og frem til neste vinter venter markedet at kraftprisen vil være 28 øre pr. kilowattime (kWh) i gjennomsnitt.

Basert på nåværende markedsbilde og normal nedbør resten av året venter styret i BKK et resultat etter skatt for 2013 som er lavere enn året før.

— Kraftprisene fremover blir lavere enn det vi har vært vant til. Dessuten er det lite vann igjen i magasinene etter en tørr periode. Derfor ser produksjonen ut til å bli lavere utover året. Men dette kan endre seg, så vi ønsker ikke å være mer presis på hvordan dette kan slå ut, sier konserndirektør Birger Schønberg.