Innkallinger til mellom 250 og 300 pasienter til øyelege Rudolf Altenau på Voss er forsvunnet i posten.

Dukket ikke opp

Den 2. februar postet en av de tilsatte hos øyelegen flere hundre innkallinger til paisenter. Etter det er alle spor av brevene borte vekk, skriver avisa Hordaland i dag.

I mars skulle de første pasientene være på plass, men første dagen var det flere pasienter som ikke dukket ikke opp.

Neste dag var det åtte pasienter som ikke kom, og ingen ringte for å melde fra at det ikke kunne komme. Tredje dagen var det 14 pasienter som ikke kom til avtalen. Da gikk alarmklokken hos øyelegen.

— Drypper inn en etter en

Det ble konstatert at innkallingene som var sendt ut 34 dager før, ikke var levert ut av posten.

— Vi aner ikke hva som har skjedd, eller hvor brevene har tatt veien. Noen pasienter har begynt å få brevene i posten nå, over 30 dager etter at de ble sendt ut. Så nå drypper det inn en etter en pasient. Vi har ikke hørt noe mer fra Posten, men de driver vel sin egen granskning, sier øyelege Rudolf Altenau til bt.no.

— Dette er alvorlig

Normalt tar B-post fem til syv dager fra den blir sendt til den i postkassen.

— Slikt skal ikke skje og dette er alvorlig, sier Informasjonssjef i Posten, Jørn Michalsen, til Hordaland.

Posten setter nå i gang undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd med brevene.