I revidert budsjett foreslår regjeringen 25 millioner kroner til å etablere et treårig prosjekt for å utvikle tjenestetilbudet ved Nordfjord sykehus. I tillegg skal fem millioner gå til et lokalmedisinsk senter i Lærdal.

Målet med prosjektet i Nordfjord er å dekke behovet for spesialisthelsetjenester lokalt. Det skal legges vekt på å skape lokale kompetansearbeidsplasser. Det skal også opprettes en rusenhet ved sykehuset i Nordfjordeid.

Etter ønske fra Helse Førde er det bevilget fem millioner kroner til et lokalmedisinsk senter i Lærdal. Senteret skal omfatte polikliniske tjenester og interkommunale helsetjenester.