— Nedgangen i arbeidsledige i februar skyldes i hovedsak at flere deltok i arbeidsmarknadstiltak gjennom NAV. Arbeidsmarkedstiltakene skal kvalifisere ufaglært arbeidskraft til nye jobber, sier fylkesdirektør i NAV Hordaland Anne Kverneland Bogsnes.

Pr. februar deltok nær 2000 hordalendinger på arbeidsmarknadstiltak. Dette er en økning på 843 personar sammenliknet med samme måned i fjor. Siden januar har tallet på deltakere økt med 400 personer.

Totalt var 7122 hordalendingar registrert som helt arbeidsledige i februar. Dette er en vekst på 20 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. NAV øker nå bruken av arbeidsmarkedstiltak for å få flere tilbake i arbeid.

Tallet på permitterte i Hordaland er nå det høyeste siden 2001. Det er særlig innen industri, bygg og anlegg at det er mange permitterte. Totalt var 2150 hordalendinger permittert i februar. 946 av desse var delvis permittert. Ca. 300 personer ble permittert på grunn av kulden i januar og februar.

Arbeidsløsheten i Hordaland er lavest i Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Modalen, og Austevoll. Den høyeste arbeidsløsheten finner en i de sentrale bydelene i Bergen.

Det er flest arbeidsledige i aldersgruppen 20 – 24 år.

I Hordaland finner en flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, og butikk- og salgsarbeid.