— Det kom ikke som en overraskelse på våre ansatte at vi må kutte i arbeidstokken, sier Bjørg Sandal, kommunikasjonsdirektør i Aibel.

Beskjed senere i måneden

Det har vært kjent for selskapets ansatte at redusert oppdragsmengde har svekket selskapets inntekter den senere tiden.

I alt 250 ansatte må gå i oljesørvisselskapet, som er størst på vedlikehold og modifikasjon på norsk sokkel.

— Foreløpig ønsker vi bare å opplyse om antall som må gå i Bergen, siden de ansatte her ble informert i dag.

Hvem som må forlate selskapets avdeling på Sandsli, blir avgjort i løpet av denne måneden.

Eksternt firma hyret inn

— Vi arbeider ut fra fem kriterier, der kompetanse og ansiennitet er de to viktigste, sier Sandal.

Hun opplyser at de har engasjert et eksternt firma som skal hjelpe de overtallige med å finne nye jobber.

— Hvordan tok de ansatte beskjeden?

— Selvfølgelig tok de det tungt. Det er ingen lett beskjed å gi, eller å få, sier hun.

Hvor de neste kuttrundene skal foregå vil ikke selskapet opplyse om nå.