Utan statstøtte ville drivstoffforbruket falle så mykje atvi kunne kutte utsleppa av drivhusgassen CO2 med 1,7 gigatonn i året, i ølgjedet Internasjonale energibyrået (IEA)

Det tilvarar nesten 25 gongar meir enndei norske CO2-utsleppa og 3,5 prosent av dei samla CO2-utsleppa i verda.

Det internasjonale energibyrået (IEA) og organisasjonen forøkonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har registrert over 250 ulike støtte-og frådragsordningar som blir brukt for å gjere bruk av fossilt drivstoffbillegare.

Subsidane frårøvar energiprodusentane inntekter og girenergiimporterande land ekstra kostnadar, meiner OECD og IEA, som rår til atsubsidiane blir fjerna.

Analysen, som blir lagt fram i dag, viser at det er deistore energiprodusentane som er ivrigast til å gir innbyggjarane sine billegdrivstoff.

Iran åleine subsidiere energibruken med kring 470miiiliardar kroner i året, medan subsidiane i Saudi-Arabia og Russland liggkring 250 milliardar kroner i året.