Enkelte er villige til å strekke seg lenger en andre for å få utbetalt forsikringspenger. En mann fryste ned hunden sin. En annen bløffet om en bilbrann. De yngste er klart mest villig til å svindle.

En 24 år gammel mann ble i mai dømt i Eidsivating lagmannsrett for å ha meldt inn krav på en nesten ny VW Golf etter at den ble totalskadet i brann, skriver Aftenposten. Gjensidige forsikring kondemnerte bilen, og mannen fikk tilbud om å få utbetalt 221.000 kroner.

Han sa ja takk.

UNG MORAL: Spørsmålet som ble stilt: «Hva mener du om å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn krav til forsikringsselskapet etter en skade?»

Men da forsikringsselskapet begynte å undersøke bilen, bestemte de seg for å holde utbetalingen tilbake. Det viste seg nemlig at bilen hadde vært involvert i et kraftig sammenstøt der karosseriet, understellet og rammen var ødelagt.

I tillegg viste det seg at bilen hadde gått mer enn dobbelt så langt som 24-åringen hadde oppgitt i kravet. 24-åringen ble dømt til syv måneders betinget fengsel.

Dalende moral

Ipsos MMI har på vegne av Gjensidige forsikring spurt 4202 personer over hele landet om deres moralske holdninger til forsikringssvindel.

Resultatet forelå sist måned, og viser at moralen blant folk i den yngste aldersgruppen som er spurt, mellom 15-24 år, er dalende.

Utviklingen er klar, ifølge rapporten. Mens det for hele befolkningen, altså alle aldersgrupper, er slik at 78 prosent mener det er svindel å plusse på litt ekstra når man sender inn et forsikringskrav, er det bare 44 prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-24 år som mener det samme.

De fleste av de unge mener altså at det ikke er svindel å føre opp uriktige påstander for å bløffe forsikringsselskapet til å oppnå en urettmessig utbetaling.

Samtidig synes 26 prosent av de yngste at forsikringssvindel er greit. Hver femte ungdom mener at det overhodet ikke har noen betydning om de svindler, skriver Aftenposten.

Tror staten taper

Samtidig er det i den yngste aldersgruppen at færrest tror det vil føre til noen som helst reaksjon om svindelen blir avslørt. Det er også der det er mest utbredt oppfatning at det er forsikringsselskapet og staten som taper penger på forsikringssvindel, mens forståelsen av at andre forsikringskunder må betale høyere premie er mest utbredt i den eldste gruppen.

Den laveste forsikringsmoralen skal være å finne i Telemark, mens Hedmark ligger nest dårligst an.

Rapporten slår fast at moralen i de to fylkene er signifikant lavere i disse spørsmålene enn det er i resten av landet. For hele landet totalt sett, og da er de to fylkene regnet med, mener 78 prosent av befolkningen at forsikringssvindel ikke kan godtas, mens andelen i Telemark er 70 prosent og 71 prosent i Hedmark.