På toppen kommer bonuser og pensjonsavtaler Jens Stoltenberg bare kan drømme om.

Sjefen for det statlige investeringsfondet Argentum, med 18 ansatte, tronet på lønnstoppen blant statens heleide selskaper i fjor. Niels E. Joachim Høegh Krohn fikk 5 millioner kroner i lønn og bonus, mer enn tre og en halv gang statsministerlønn. Stoltenberg hadde i 2011 en lønn på 1,37 millioner kroner.

Med pensjonskostnader på toppen koster Agentum-sjefen 5,5 millioner. Han etterfølger henholdsvis Petoro, Statkraft og Gassco, der sjefene har fra 6,8 til 5,6 millioner kroner i lønn, ytelser og avsetning til pensjon. Etter Argentum følger Entra Eiendom og Statnett med lønn, ytelser og pensjonsavsetninger til toppsjefene på henholdsvis 5,2 og 4,7 millioner kroner.

Gullpensjon i Entra

I statsbudsjettet er den gunstige pensjonsavtalen til tidligere Entra-direktør Kyrre Olaf Johansen omtalt slik:

"Ordningen avviker fra Regjeringens retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte". Den nye konsernsjefen, Rune Olsø, som formelt ble ansatt i september, ligger an til mindre gullkantede bonus— og pensjonsordninger enn forgjengeren.

I seks av statens selskaper er pensjonsavsetningene i årsregnskapet på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2011. Det betyr meget gode vilkår i alderdommen.

Petoro-direktøren kan gå av med 66 prosent av lønn fra 62 år. Allerede fra 60 år kan han hente ut pensjonsytelsen, mot å stå 25 prosent av arbeidstiden til disposisjon for selskapet frem til fylte 62 år. Det står ingenting i statsbudsjettet om opptjeningstid, eller om denne ordningen er i strid med Regjeringens retningslinjer, slik Entra-sjefens ordning var. Bare i 2011 var avsetningen til Petoro-sjefens pensjonsordning på 3 millioner kroner.

Lønnsvekst 7 prosent

Lederlønnsveksten varierer kraftig fra selskap til selskap, og ligger samlet på 7 prosent. Baneservice AS og Kings Bay/Bjørnøyen leder an med henholdsvis 52 og 38 prosent lønnsøkning.

I 11 av de 27 selskapene har toppsjefens lønn økt fra 8 prosent og oppover fra året før.

Samtlige regionale helsedirektører tjener bedre enn statsministeren.

Statsselskapenes toppledere lønn og pensjon i 2011

Selskap  Toppsjef lønn og ytelser pensjons-kostander I alt  
Petoro AS Kjell Pedersen  3836000 2976000 6812000  
Statkraft SF Christian Rynning-Tønnesen 4215000 2089000 6304000  
Posten Norge AS Dag Mejdell 4083142 2044000 6127142  
Gassco AS Brian David Bjordal 3216000 2482000 5698000  
Argentum Fondsinvesteringer AS Nils E. Joachim Høegh Krohn 5163000 360000 5523000  
Entra eiendom AS Kyrre Olaf Johansen  4259000 1017000 5276000 *
Statnett SF Auke Lont 2456975 2229640 4686615  
Mesta konsern AS Harald Rafdal 3606000 693000 4299000  
NSB AS Geir Isaksen 3200000 650000 3850000  
AS Vinmonopolet Kai H. Gjesdal Henriksen  2178913 764000 2942913  
Flytoget AS  Linda Bernander 2449000 111000 2560000  
Helse Vest RHF Herlof Nilssen 1998000 502000 2500000  
Avinor AS Dag Falk-Pedersen 2208463 210000 2418463  
Helse Sør-Øst RHF  Bente Mikkelsen 2129631 243223 2372854  
Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS Bjørn Arnestad 1963000 389000 2352000  
Innovasjon Norge Gunn Ovesen 2194000 71000 2265000  
Gassnova SF Bjørn-Erik Haugan  1912976 185778 2098754  
Helse Midt-Norge Gunnar Bovim 1781000 215000 1996000  
Baneservice AS Lars Skålnes 1850000 59952 1909952 * *
Helse Nord RHF Lars Harry Vorland 1673000 218000 1891000  
Siva SF Harald Kjelstad 1605000 277000 1882000  
Norsk Eiendomsinformasjon AS Per Chr. Selmer 1687000 132000 1819000  
Enova SF Nils Kristian Nakstad  1270396 100728 1371124  
Norsk Helsenett SF Håkon Einar Grimstad 1275818 91278 1367096  
Secora AS Ole-Johnny Johansen 1285000 35000 1320000  
Kings Bay AS/Bjørnøen AS Ole Øiseth 1043000 0 1043000 ***
Electronic Chart Centre AS Robert Sandvik 1004000 6000 1010000  
  • Rune Ølsø ny sjef fra 29.9.2012

**Ingvild Storås ny konsernsjef fra 2.5.2012

***Øiseth fra 1.7.2011