Etter første halvår har TV 2 Mediehuset oppnådd et driftsresultat på 210 millioner. Det er en økning på 56 prosent sammenlignet med første halvår i 2010.

Ved utgangen av juni hadde TV 2 driftsinntekter på 1,5 milliarder kroner, og har økt inntjeningen med 21 prosent siden i fjor.

Reklame og fotball

Ifølge TV 2 skyldes økningen sterk utvikling i reklamesalget, økning i distribusjonsinntekter og godt salg av abonnement på TV 2 Barclays Premier League.

— Reklamesalget har vært veldig bra så langt i år, men nå ser veksten ut til å flate litt ut. Likevel kan vi nok slå fast at TV 2 ser ut til å gå mot et nytt svært godt år, sier administrerende direktør og sjefredaktør Alf Hildrum.

TV 2-sjefen har visjoner om å øke inntjeningen enda mer.

— Hvis det neste halvåret blir like godt som det første, vil TV 2 for første gang passere 3 milliarder i driftsinntekter i 2011, sier han.

Storsatsing på norsk

Hildrum er særlig fornøyd med nettsatsingen i Mediehuset. TV2.no har hatt en vekst på 27 prosent i antall unike brukere. TV 2-sjefen er imidlertid ikke like fornøyd med seerutviklingen for hovedkanalen TV 2. Markedsandelen i første halvår i år er 18,5 prosent, som viser en nedgang på 1,1 prosentpoeng fra samme periode i fjor. TV 2s kanaler har en total markedsandel på 25,3 prosent, noe som er uendret fra i fjor.

— For hovedkanalen tror jeg vår storsatsing i høst vil løfte oss når hele året skal gjøres opp, sier Hildrum.

Han viser til at Mediehuset har økt investeringene i norsk programproduksjon.— Målet er å holde markedsandeler i et svært konkurranseutsatt tv-marked. Den skjerpede konkurransen i TV-bransjen gjør at vi satser mer enn noen gang før på norsk innhold, både på hovedkanalen og på nisjekanalene.

Dyr Premier League

Men det er ikke bare inntektene som øker i TV 2. Driftskostnadene har økt med 18 prosent, fra 1071 millioner i første halvår i fjor til 1268 millioner i samme periode i år.

Både fotball og investeringen i norsk programproduksjon får deler av skylden for kostnadshoppet.

— En del av denne økningen skyldes satsingen vår på Premier League, der vi nå er i full sving med vår andre sesong, sier Hildrum.