Klokken 10.00 hadde allerede over 200.000 nordmenn sjekket selvangivelsen siden midnatt.

— Det er mange tusen inne hele tiden, og at 200.000 har sjekket allerede betyr at det er god kapasitet, men den er ikke høy nok til at alle kan komme inn samtidig, sier Altinns informasjonsansvarlig, Jørgen Ferkingstad.

I fjor hadde Altinn store problemer med å takle selvangivelsetrafikken. Da krasjet nettsiden fullstendig.

Køplakat

Den såkalte køplakaten er satt i gang i år for å sikre at alle skattytere skal få sjekke selvangivelsen.

— Hvis du møter en køplakat, betyr det at svært mange allerede har logget inn før deg. Da må du vente og prøve igjen litt senere, sier han.

— Hvor raskt kan man prøve igjen dersom man får en slik beskjed?

— Det er helt tilfeldig når noen kommer inn, og man kan i teorien prøve igjen akkurat når man vil selv. Men er det veldig høy trafikk, kan det være lurt å gjøre noe annet en liten stund, i stedet for å sitte og irritere seg, sier han.

Slakter Altinn i rapport

Ferkingstad sier til bt.no at det er gjort store forbedringer i systemene siden i fjor, men ifølge en hemmelig rapport Teknisk Ukeblad har fått tilgang til, er den nye plattformen for dårlig testet.

I rapporten som ble utarbeidet av Det Norske Veritas på oppdrag fra Næringsdepartementet, kommer det frem at det gjenstår en del «for at Altinn II-løsningen skal fremstå som robust og klar for drift og videreutvikling».

Rapporten peker blant annet på at ting kan ha gått litt for fort, at testmetodene ikke har vært gode nok og at det er en risiko for løsningen ikke kan bygges ut til å takle traf fikøkning i årene fremover.

De stiller også spørsmålstegn til kompetansen til dem som forvalter systemet.

Kan ikke kommentere

Ferkingstad sier at Altinn ikke kan kommentere innholdt i en rapport som et overordnet departement ennå ikke har offentliggjort.

— Men generelt kan jeg si at løsningen er skalert kraftig opp siden i fjor. Vi har rettet opp feil, det er gjort ytelsestester og innført trafikkregulering slik at folk møter køplakaten i stedet for at responstiden blir så tregt at folk tror siden er nede, sier han.

- Er det fare for at nettsiden krasjer i år?

— Jeg har stor tro på at den ikke skal det. Men å garantere er vanskelig, sier Ferkingstad.