Det norskeide rederiet Fjord-Line skaffer seg to nye skip til å betjene strekningene Bergen — Stavanger - Hirtshals og Langesund - Hirtshals, og oppretter i den forbindelse 200 nye arbeidsplasser til å betjene fergene.

På grunn av skatteforskjeller mellom Norge og Danmark, forventer imidlertid rederiet at få av de nye arbeidsplassene vil gå til norske søkere.

— Har man adresse i Norge, vil det føre til at man får en ekstra skattebelastning, forteller administrerende direktør i Fjord-Line Ingvald Fardal til ØP Nett.

— Vi forventer få søknader fra Norge. Skattereglene gjør at personer som bor i Norge neppe vil søke disse stillingene, sier han.

Fardal utdyper videre at nordmenn som har adresse i Danmark imidlertid vil kunne følge danske skatteregler.

Flagget ut

I 2005 flagget Fjord-Line ut sine skip til Danmark, i frykt for at nettolønnsordningen for sjøfolk skulle falle bort slik at det ville bli for dyrt å ansette arbeidskraft i Norge.

Nettolønnsordningen ble imidlertid ikke fjernet, men skipene forble likevel seilende under dansk flagg. Fjord-Lines danske datterselskapet Fjord-Line Danmark A/S er hundre prosent eid av norske Fjord-Line AS.

Når rederiet nå anskaffer to nye skip, har det danske datterselskapet utlyst de 200 ledige stillingene sentralt på sine nettsider, mens en på den tilsvarende norske jobbsiden blir henvist videre til siden "Danmark og ombord".

Øker sommertrafikken

De to nye skipene, som skal hete MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord», vil bli satt i drift fra henholdsvis mai og september i år. Med MS «Stavangerfjord» i drift, vil selskapet ha tre ukentlige avganger fra Bergen til Stavanger og Hirtshals gjennom sommersesongen, og med begge skipene i drift vil selskapet tilby daglige avganger på strekningen året rundt, opplyser selskapet.