Skattelisten var tilgjengelig for søk fra 8. til 29. oktober. Pågangen var størst det første døgnet, 8. oktober ble det foretatt 5,7 millioner søk, går det frem av en pressemelding fra Skattedirektoratet.

Skattelisten ble i år publisert på Internett utelukkende av Skattedirektoratet, etter at Stortinget i vår innskjerpet reglene for offentlighet rundt skattelisteopplysninger. Som vanlig har papirutgaver av skattelistene vært tilgjengelige på hvert enkelt likningskontor.

Skattedirektoratet har ikke registrert noen alvorlige forsøk på å hacke eller kopiere databasen med skattelisten.

Internettløsningen for skattelisten var utviklet av Creuna.

<<19,7 millioner skattesøk 2004.doc>>