Men det er ikke toppsjefene som har innkassert flest millioner, det er det Roar Engeland som har gjort, det viser en oppstilling Aftenposten har gjort.

Engeland gikk ut av konsernledelsen i 2011, og de 65 millionene han står oppført med er fordelt over syv år. Dag J. Opedals avlønning fordeler seg på seks år.

Kvinnene langt ned på listen

Bare tre av de 19 personene som har sittet i Orklas konsernledelse siden 2005 er kvinner, og best betalt av kvinnene er Hilde Myrberg. Hun tjente 14 millioner kroner på fem år.

Dette har konserndirektørene tjent siden 2005:

Roar Engeland            64 893
Dag J. Opedal            51 745
Torkild Nordberg            45 034
Ole Enger            40 050
Terje Andersen            32 520
Bjørn M. Wiggen            31 722
Hilde Myrberg            13 969
Halvor Stenstavold            10 439
Åge Korvold              6 326
Karin Aslaksen              6 323
Timothy R. Stubbs              5 069
Inger Johanne Solhaug              4 699
Svein Tore Holsether              4 063
Karl Otto Tveter              3 150
Jan Ove Rivenes              1 830
Alte Vidar johansen              1 739
Paul Jordahl              1 474
Pål Eikeland              1 428
Håkon Mageli              1 142

Kilde: Orklas årsrapporter. Total avlønning, uten pensjonsopptjening.