Torsdag kveld ble det kjent at det kommer en egen vedlikeholds— og rassikringspost på 17,5 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan.

I alt skal 7,5 milliarder kroner gå til rassikring, noe som tilsier en økning på 50 prosent.

De resterende 10 milliardene skal brukes til vedlikehold av fylkesveiene.

Ekstra håndsrekning

— Dette er utenfor de ordinære rammene, en ekstra håndsrekning for å vedlikeholde veiene og unngå klasseskille mellom oppgraderte riksveier og fylkesveier uten samme standard, sier Sigrid Brattabø Handegard, andrekandidat for Hordaland Senterparti på Stortinget og politisk rådgiver for samferdselsminister Marit Arnstad.

Foreløpig er det ikke klart hvordan den totale potten på 17,5 milliarder kroner skal fordeles mellom fylkene.

- Hordaland mest etterslep

Men det er fylkeskommunen som etter hvert skal bestemme hvordan og hvor midlene skal disponeres.

— Hordaland er det fylket mest vedlikeholdsetterslep. Tunneler og ferjekaier er også ting som koster å vedlikeholde, og dette betyr masse for Vestlandet, sier Brattabø Handegard.