139 kemneransatte i Oslo klare til streik

139 ansatte legger ned arbeidet hvis Fagforbundet også bryter meglingen.

Unio og YS Kommune har brutt meglingen med Oslo kommune. Fagforbundet, Akademikerne og et par andre forbund organisert i Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) fortsetter meglingen.

Men hvis også disse partene bryter meglingen, har KAH allerede varslet plassfratredelse for 1853 medlemmer, fordelt på alle bydeler, Sykehjemsetaten, Plan- og bygningsetaten, Kemnerkontoret, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Utdanningsetaten, Oslo Havn KF og Utviklings- og kompetanseetaten, melder Fagforbundets medlemsblad Fagbladet.

Skattepengene kommer

Hos hovedstadens kemner, som organiserer innkreving av restskatt og utbetaling av skattepenger, er 139 Fagforbundet-medlemmer varslet i et eventuelt streikeuttak.

Men de gode nyhetene for alle de som har skattepenger til gode, er at utbetalingene ikke rammes av streiken. I hvert fall ikke i uttaket som er varslet så langt.

- Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk. Fagforbundet Oslo har lagt vekt på at liv, helse og miljø ikke skal rammes. I første runde er det i hovedsak kontorfaglig personell og ansatte i aktivitetsskolen (SFO) som går ut i streik. I Utviklings- og kompetanseenheten blir fakturasentralen berørt, og ved Kemnerkontoret blir alle unntatt personale som skal utbetale skatt som innbyggerne har til gode, tatt ut i streik, skriver Fagbladet.

De kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund.

Om en eventuell senere opptrapping av streiken vil berøre utbetaling av skattepenger er foreløpig ikke klart.

Les også:

Siste fra Økonomi

Vi dropper etikken hvis
den koster oss penger

Bare fire av ti nordmenn vil gi avkall på penger for at oljefondet skal bli mer etisk.

«Drill baby drill - eller redd verden, vær så snill?»

Sysla-kommentator Tina Bru om hvordan det er å sitte i energi- og miljøkomiteen – som hun beskriver som Stortingets største politiske paradoks satt i system.

Bruvik får fornyet tillit som styreleder

Valgkomiteen i Sparebanken Vest vil gi Trygve Bruvik to nye år som styreleder. Nå trekker nok et representantskapsmedlem seg i protest etter fallskjermsaken.

Slåss mot Audi i navnekrangel

I 2005 startet Jarle Jetmundsen og Gjert Brandsdal opp S Line Auto i Bergen. Nå kjemper de for retten til navnet.

50 sies opp ved Bergen Group Fosen

Sysla: 100 permitteres.