— De som ikke har fått ta eksamen, vil få en merknad på vitnemålet om at streik er årsaken, sier administrasjonssjef Berit Roksvåg ved opplæringsavdelingen i fylket.

— Det finnes en egen rubrikk på vitnemålet for dette. I de fagene elever ikke får tatt eksamen, får de kun standpunktkarakter.

400 mistet sidemålseksamen

Fredag var det avgangseksamen i norsk sidemål som ble rammet. 400 videregåendeelever mistet denne. Totalt har altså 1350 gymnaselever mistet skriftlige eksamener så langt under streiken.

Og fremover kan langt flere enn de 1350 elevene komme til å bli stående uten eksamenskarakterer.— Flere skoler kan bli stengt over helgen, og datasystemer for administrering og avvikling av eksamen kan også bli rammet, sier personaldirektør Geir Davidsen i Hordaland fylkeskommune.

Kan bli datakrøll

Fredag ble Davidsen varslet om at et stort antall IKT-konsulenter ved de videregående skolene kan bli tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag.

— Vi har ikke gjort en nøyaktig konsekvensutredning. Men det er klart at betydelig mange flere elever står i fare for å miste eksamen, sier Davidsen.

­- Jeg har fredag vært på møte med alle rektorene på de berørte skolene. De vil gjøre sitt beste for at elevene ikke rammes. For å vite hva de skal gjøre, må elevene forholde seg til sin lokale skole. Streikeuttaket fra både Unio, Fagforbundet og IKT slår ulikt ut, poengterer Davidsen i fylket.

Permvarsel til 270

Fylket har sendt ut permitteringsvarsel til cirka 270 ansatte, skriver fylkeskommunen i en pressemelding fredag ettermiddag. Varselet, som eventuelt slår inn først om 14 dager, gjelder ansatte som ikke er i streik ved de fem videregående skolene som allerede er hardt streikerammet i Hordaland:

 • Langhaugen videregående skole (stengt)
 • Tertnes videregående skole (stengt)
 • Fana gymnas
 • Nordahl Grieg videregående skole
 • Åsane videregående skole

10 skoler sterkt rammet

Fylket opplyser videre at ti av deres skoler i Hordaland er sterkt rammet av streiken, men fortsatt åpne:

 • Sandsli videregående skole
 • Nordahl Grieg videregående skole
 • Fyllingsdalen videregående skole
 • Årstad videregående skole
 • Askøy videregående skole
 • Fana gymnas
 • Slåtthaug videregående skole
 • Stend vidaregåande skule
 • U Pihl videregående skole
 • Åsane videregående skole
 • Ved disse skolene blir undervisning, eksamen og andre elevrelaterte aktiviteter gjennomført, bortsett fra timer der lærere og andre ansatte er i streik, skriver fylket.

De øvrige skolene vil ikke merke noe særlig til streiken, men enkelte elevaktiviteter kan bli rammet.

Hva synes du om skolestreiken? Si din mening i kommentarfeltet under!