«TINE styrker driften», skriver Tine i en melding.

Realiteten er imidlertid at selskapet vil effektivisere driften, melder NA24.

Tine har vedtatt å legge ned fire meierier som produserer drikkemelk samt en terminal. Slik vil TINE spare nesten 80 millioner kroner per år.

— Styret i TINE er opptatt av å sikre et framtidig robust selskap for TINEs 15.000 eiere. Dagens vedtak vil styrke TINEs konkurranseevne i et stadig tøffere marked. Tine må utnytte ressursene på en måte som gir bøndene mest igjen for melken si, og denne omleggingen vil sørge for nesten 80 millioner kroner i besparelser per år, skriver styreleder Trond Reierstad i TINE i en melding.

Det ene vedtaket omfatter produksjonen av konsummelk mellom Bergen og Trondheim som vil gjøre flere ansatte overflødig.

— Det blir viktig å holde en tett dialog med de ansatte for å ivareta disse på en best mulig måte. Vi ønsker også god dialog med lokale parter for å se om vi i fellesskap kan skape ny aktivitet. Vi ser at vedtaket får uheldige konsekvenser for mange ansatte, men TINE ser behov for å sikre framtidig konkurransekraft ved å optimalisere TINEs totale driftsstruktur, skriver konserndirektør Drift og Forsyning i TINE, Kjetil Thu.