— Det jobber 13 personer i den virksomheten som er besluttet nedlagt. Etter styremøtet i går kveld begynner vi nå diskusjonen med de tillitsvalgte. I februar vil vi ha klart hvor mange og hvem som blir oppsagt, sier konstituert konsernsjef Odd Haaskjold.

Attføringskonsernet regner med et underskudd på 30 millioner kroner for 2012, og nedleggelsen er begrunnet i at det ikke er økonomisk eller attføringsmessig forsvarlig å drive trykkeriet videre.

De ansatte mente det var grunnlag for videre drift av offsetvirksomheten, og presenterte et forslag til 0- budsjett, men det ble nedstemt mot stemmen til den ansattevalgte representanten i styret.

- Spill for galleriet

Distriktssekretær Geir Olsen i Fellesforbundet er svært kritisk til styrets fremgangsmåte.

— Spørsmålet om nedleggelse ble først utsatt, for at styret skulle vente på forslaget fra de ansatte. De jobbet iherdig og leverte sitt forslag fredag. Allerede mandag ble det innkalt til hastemøte, og der ble avviklingen kjørt gjennom.

Olsen sier dette vitner om en styrt nedleggelse.

— Det virker opplagt at styret hadde bestemt seg på forhånd, og at det bare var en vei å gå, sier han.

Sammen med Nav

Seks av de 13 er ordinært ansatte, mens de syv andre er såkalte TIA- ansatte gjennom Nav- systemet. TIA står for tilrettelagt arbeid.

— Nå skal vi drøfte kriteriene for oppsigelse med fagforeningen. For dem som er ansatt på vanlige vilkår vil vi ha konklusjonen klar i februar. Vi vil bruke nødvendig ekstra tid på de TIA- ansatte, og i tett og nært samarbeid med Nav prøve å finne gode løsninger for disse. Alle steiner skal snus, sier Haaskjold.

- Alle i faresonen

— Vi har ikke sett noen plan for videre drift av noen av våre aktiviteter. Inntil videre må vi derfor gå ut fra at alle de 13 som arbeider i offsettrykkeriet er i faresonen for å bli oppsagt, dessverre, sier Leif Kleppe som må konstatere at kampen for å bevare arbeidsplassene ikke lykkes.

Han er både tillitsvalgt og sitter i styret på vegne av de ansatte.

Distriktssekretær Geir Olsen lover at Fellesforbundet vil følge den videre prosessen med argusøyne.

— Vi vil bistå våre medlemmer og gjøre det som står i vår makt for å sikre jobben til flest mulig. Nå venter vi at også konsernledelsen og hovedeier Bergen kommune kjenner sin besøkelsestid og gjør det de kan for å skaffe dem annet arbeid i konsernet, sier Olsen.