Det fortalte byråd for samferdsel, eiendom og næring, Øistein Christoffersen (Frp), på en presseorientering i dag.

Svømmeanlegget Helleren og en ny videregående skole kan tidligst stå klart ved Store Lungegårdsvannet i oktober 2013, ifølge Holte Consulting.

Budsjettet for svømmedelen var 710 millioner kroner, men i januar varslet Bergen Kommunale Bygg (BKB) at prosjektet trolig ville få en kostnadsøkning på rundt 79 millioner kroner. Anslaget i januar var på 789 millioner kroner. Nå har det steget til 913 millioner, altså 124 millioner kroner dyrere på seks måneder.

Vanskelig

Grunnarbeidene har vært langt vanskeligere enn forutsatt, og har både fordyret og forsinket prosjektet. I vår stanset dessuten byggearbeidene opp fordi entreprenøren måtte vente på oppdaterte tegninger fra arkitektene.

Det er firmaet Holte Consulting som har utført usikkerhetsanalysen, som ble bestilt av byrådet da den første overskridelsen ble kjent i januar. Firmaet har vurdert sannsynligheten for ytterligere kostnadsøkning og når anlegget kan stå ferdigstilt.

Firmaet har kommet frem til en styringsramme på 913 millioner kroner. Det vil si at det er 50 prosent sjanse for at totalprisen blir under det beløpet. Kostnadsrammen, der det er 85 prosent sjanse for at prisen blir lavere, er på 967 millioner kroner.

Én milliard

Beløpene er oppgitt i 2009-verdi, noe som betyr at de prisjusterte kostnadene fort vil nærme seg en milliard kroner.

Ved byggestart var det planen at anlegget skulle åpne høsten 2012. I fjor ble dette skjøvet til april 2013, men nå må åpningen utsettes ytterligere. Holte Consulting mener det er sannsynlig at Helleren er ferdigstilt først i desember 2013. Tidligste åpning er oktober 2013.

Byråd Øistein Christoffersen sier at byrådet må ta med seg de nye kostnadsoverslagene når budsjettet skal legges frem i september. Trolig må rammen for anlegget økes med 150 millioner kroner i forhold til de 760 millionene som tidligere er avsatt.

— Men det er for tidlig å si noe om konsekvensene av dette. Pengene kan tas fra investeringsbudsjettet eller vi kan lånefinansiere. Det må vi komme tilbake til i forbindelse med budsjettet, sier han.