Det betyr for eksempel at en adresse som 123.no kan registreres.

Noen virksomheter har navn eller produkter som består av tall. Så langt har de måttet finne en internettadresse som kombinerer tall og bokstaver.

— Den viktigste årsaken til at nummerdomener har vært forbudt, er at det har vært en mulig risiko for tekniske problemer knyttet til å bruke bare tall, opplyser leder Hilde M. Thunem i Norid.

Forslaget ble sendt ut på høring fra registreringsenheten Norid torsdag. Høringsfristen er satt til 15. september