Hun overtar etter Harald Schjelderup, som fra høsten blir heltidspolitiker i Bergen.

Schjelderup var selv ikke involvert i ansettelsesprosessen, men tror den store søknadsbunken viser at mange ønsker å jobbe med noe samfunnsnyttig.

— Mange er opptatt av å ha en jobb som ikke bare beriker eierne, men også samfunnet, sier Schjelderup.

Hele spekteret

I søknadsbunken lå det alt fra bedriftsledere til sykepleiere, og den nye lederen av fondet har nesten bakgrunn fra begge deler. I vertfall startet hun som sykepleier, tok økonomistudier ved Trondheim økonomisk høyskole. Siden 1995 har Inger Elise Iversen jobbet ved Hansa Borg Bryggerier og har hatt en rekke funksjoner der innen marketing og økonomi.

Schjelderup tror også den store interessen for jobben har sammenheng med at fondet har fått mer penger å rutte med. Det har selvfølgelig sammenheng den positive utviklingen i Kavli-konsernet som eies av Kavlifondet. Kavli der det eneste store konsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse.

Fra 2008 til 2010 vokste utbetalingene fra fondet fra 6 til 17 millioner kroner og veksten ventes å fortsette.

utvider

Etter en omdreining av fondets strategi har man gått fra å støtte mange små til færre og større prosjekter. Kavli er et internasjonalt konsern. Derfor har man også valgt å utvide det geografiske nedslagsfeltet.

— Vi liker å være fødselshjelper til nye prosjekter som ellers ikke ville blitt noe av innefor humanitært arbeid, forskning og kultur, sier Schjelderup.

NY SJEF: Inger Elise Iversen.
EINAR IRJAN ANANISASSEN