– Den sterke økningen i antall permitteringer skyldes nok at mange bedrifter håper den økonomiske nedgangen vil snu, slik at man ikke trenger starte på nytt med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, sier Kenneth Stien, avdelingsdirektør for arbeid og aktivitet i Nav Hordaland.

Fra 1. februar til 1. mai i år økte antall permitterte i fylket fra 631 til 1754 personer. Det er en økning på hele 178 prosent. I samme periode økte antall permitterte på landsbasis fra 8345 til 18.257 personer, en økning på 119 prosent.

Det er spesielt innen bygg og anlegg og industri permitteringene skjer. I landet totalt er 32 prosent av de arbeidsledige med bakgrunn fra bygg og anlegg nå permittert. Tilsvarende tall for industrien er 26 prosent.

Permitterer over 20 Frekhaug Stål AS er en av bedriftene som har varslet permitteringer. Vel 20 av totalt 35 ansatte vil bli berørt når produksjonen senkes til et minimum om halvannen uke.

– Vi er vant til svingninger i markedet, men dette er den bratteste nedturen vi har opplevd siden jeg startet i 1982, sier administrerende direktør i Frekhaug Stål AS, Frode Sagstad.

– Når merket dere problemene?

– I oktober-november i fjor kom det klare tegn på at det kunne bli tøft fremover. Mange kunder trakk ordrene tilbake og valgte å legge sine bestillinger på vent.

Vårgratiale

Helt frem til nå har bedriften gått for fullt. 2008 ble et rekordår, der foreløpige tall viser et resultat før skatt på vel syv millioner kroner. Ledelsen har til og med bestemt seg for å gi de ansatte et gratiale for 1. kvartal i år.

– Vi betaler ut et gratiale på i snitt rundt 6000 kroner til alle ansatte som takk for innsatsen, sier Sagstad, som skryter av arbeidsstokken. Pengene blir utbetalt like før permisjonene trer i kraft.

– Veldig bra, sier hovedtillitsvalgt Kjell Midthaug. Han blir selv berørt av permisjonen ved bedriften.

– Ledelsen har hele tiden holdt oss godt orientert om utviklingen i markedet, og det kommer ikke som noen bombe at det nå blir midlertidige innskrenkninger, sier Midthaug.

Stor usikkerhet Frode Sagstad tør ikke spå når vinden snur og markedet vil ta seg opp igjen.

– Det er først og fremst usikkerhet som råder. Jeg frykter det kan bli enda verre neste år, men håper jeg tar feil.

Både Sagstad og Midthaug tror det vil bli noen oppturer innimellom.

– Usikkerheten gjelder ikke om vi vil klare å overleve, for det vil vi. Usikkerheten står om hvilket tidspunkt vi er oppe og går igjen for fullt, sier sjefen. Bedriften er økonomisk solid og har gått med store overskudd de siste årene.

Ledighet under snittet Arbeidsledigheten i Hordaland var i månedsskiftet april-mai på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 0,3 prosent under landsgjennomsnittet.

– Vårt inntrykk er at finanskrisen har gjort arbeidsgiverne usikre, og flere velger å permittere fremfor å si opp medarbeidere. Når nærmere 30 prosent av de ledige i Hordaland for tiden er helt eller delvis permitterte, kan det skyldes frykten for å miste kvalifisert arbeidskraft, sier avdelingsdirektør Kenneth Stien i Nav Hordaland.

Nav venter et hopp i arbeidsledigheten gjennom sommeren.

– Overkapasiteten i verdensøkonomien fører til lavere etterspørsel etter blant annet industrivarer. Derfor vil ledigheten øke, sier Stien.

Unntaket er leverandørindustrien til oljesektoren. Her ser aktiviteten ut til å holde seg høy, ifølge Nav-sjefen.

Nye regler

Det er innført flere endringer i permitteringsregler og regler for dagpenger under permittering. Fra 1. februar ble tiden man kan motta dagpenger endret fra 30 til 52 uker, og fra 1. april er perioden arbeidsgiver må betale lønn kortet ned fra ti til fem dager.

I tillegg har regjeringen bestemt at man som permittert får dagpenger når man er 40 prosent arbeidsledig, og ikke først ved 50 prosent som er dagens krav. Denne endringen skal tre i kraft senest 1. juli.

– Med disse endringene er det all grunn til å tro at antall permitterte arbeidere vil holde seg høyt i tiden fremover, sier Kenneth Stien.

. Nærmest den glødende beholderen står Eivind Woldseth (til v.) og Bjørn Ove Helland. Ovenfor står Arne Eikeland, og helt til høyre skimtes Harald Eidsheim med lys hjelm.

Vegar Valde