— De fleste av disse sakene gjelder selskaper som har en eller annen tilknytning til utlandet, sier avdelingsdirektør for skattekrim, Torkel Fure, i Skatt Vest.

Den største saken gjelder en konsulent fra bergensområdet, der Skatteetaten har tatt arrest i formuegjenstander for over åtte millioner kroner.

I denne saken tror Skatteetaten at det dreier seg om inntekter på rundt 17 millioner kroner som ikke er oppgitt til beskattning, og unndragelse av moms på rundt fire millioner kroner.

Overført til utlandet

Det var i forrige uke at Skatt Vest fikk medhold hos Bergen tingrett til å ta arrest i mannens formue. I kjennelsen fra tingretten vises det til at bergenskonsulenten ikke har levert inn selvangivelse de siste årene, og at han heller ikke har registrert virksomheten i momsregisteret, til tross for at han har hatt momspliktig omsetning.

Utskrift fra mannens konto viser at kontoen blir tømt hver måned, med store overføringer til utlandet. I kjennelsen vises det også til at store summer også er overført til ektefellens konto i Norge.

Torkel Fure opplyser at åtte av oljekonsulentene og en medhjelper er anmeldt til politiet for mistanke om skattesvik. Foreløbig er to av disse idømt straff på henholdsvis ett år, og ett år og to måneders fengsel. Sistnevnte hadde undratt skatt for 1,5 millioner kroner, og videre undratt moms for et likelydende beløp.

Kan koste oppdragsgiver

Fure minner om at disse skattesakene hos oljekonsulentene også kan koste deres oppdragsgivere dyrt.

— Det er fordi oppdragsgiverne kan bli solidarisk ansvarlig for mangledende skattetrekk hos selskapet konsultenten leies ut fra. Videre ser vi eksempler på at konsulentene har utstedt fakturaer som ikke tilfredstiller kravene for å kunne fradragsføre moms. Dermed kan oppdragsgiverne nektes fradragsrett for momsen, sier Fure.

Skattekrimsjefen kaller disse funnene som er gjort over en treårsperiode for urovekkende, men understreker likevel at de aller fleste i oljebransjen opptrer lovlydig og betaler sin skatt.

Økt samarbeid

Flere av de anmeldt operer internasjonalt.

— Disse har gjerne en oppfatning av at unndragelse er vanskelig å oppdage for skatteetaten. Men det er ikke bare økonomien som er blitt globalisert, også skatteetaten samarbeider internasjonalt. Nye og mer effektive avtaler med andre lands skattemyndigheter gjør at vi kan få ut opplysninger om blant annet utenlandske bankkontoer, sier Fure.

Han minner forøvrig om at det er mulig gjøre opp for seg om man har begått skatteundragelse.

— Men såkalt frivillig retting forutsetter at initativet kommer fra skatteyteren selv, og ikke blir fremkalt av kontrolltiltak fra skatteetatens side, sier Fure.