• (1/3)
    MANGE MOT FLERTALL: Anslagsvis 10.000 streikende og demonstranter møtte opp i Bergen for å protestere mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Venstre sikrer flertall på Stortinget. FOTO: Ørjan Deisz

10.000 protesterte i Bergen

De streiket og protesterte i to timer. Men ønsket om å verne arbeidsmiljøloven faller på steingrunn hos regjeringen.