I tillegg har 3000 norske arbeidsgivere fått forhåndsvarsel om bøtelegging bare i løpet av september. Det betyr at de har tre uker på seg til å sende inn rapport etter nye og skjerpede retningslinjer fra 1. juli i år.

Et rettsgebyr starter på 860 kroner og vokser daglig inntil mottakeren har gjort sin plikt.

— Mange bedrifter har avventet Navs reaksjoner for å se om Nav mente alvor med å vedta sanksjoner, sier rådgiver Anne Cathrine Strekerud-Gjøs i Infotjenester.

4 av 10 følger ikke opp

Hun sier til NTB at mange nok ble overrasket over at Nav aksjonerte så raskt. Også tidligere har etaten kunnet treffe sanksjoner, uten å ha gjort det.

Selskapet Infotjenester, med over 100 ansatte, er spesielt innrettet mot å kurse næringslivets ledere i forpliktelser overfor Nav og andre offentlige etater.

Strekerud-Gjøs sier at Nav etter 1. juli har fått inn 5.000 rapporter. Samtidig har 3.000 fått bøtevarsel for ikke å ha sendt inn oppfølgingsplan og rapporteringsskjema innen fristen på ni uker.

— Det betyr at fire av ti norske bedrifter ikke har greid å etterleve det nye regelverket, sier hun.

Tettere oppfølging

Hun sier bøtene fra Nav må tolkes dit hen at etaten nå vil følge opp bedriftene langt tettere enn tidligere.

Det bekrefter seksjonssjef May Britt Christoffersen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

— Vi forventet at det i starten ville gå ut en del varsler fordi dette er en innkjøringsperiode også for arbeidsgiverne. Derfor regner vi med at antall varsler vil gå ned etter hvert, sier Christoffersen.

Hun er overrasket over at bare en av tre arbeidsgivere bruker den elektroniske muligheten til å sende oppfølgingsplan og rapporteringsskjema via Altinn.

— Vi håper stadig flere vil benytte den elektroniske løsningen. På den måten vil arbeidsgiverne få bedre oversikt over hva som er sendt inn, og kvittering på at planene er mottatt, sier Christoffersen.