Foruten den økte garantirammen på 10 milliarder til GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt), går regjeringen inn for å øke rammen for lån fra Innovasjon Norge med 200 millioner kroner samt å øke bevilgningene til forskning og utvikling med 175 millioner kroner. Det blir dessuten lagt opp til å bedre støtteordninger for små og mellomstore bedrifter som satser på eksport.

— Dette er en helhetlig og god pakke som vil bidra til utviklingen av en konkurransedyktig næring, og dermed legge grunnlaget for fremtidige arbeidsplasser, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i en pressemelding.

Slik situasjonen er for norsk verftsindustri i dag, står 17 av 29 skipsverft uten oppdrag etter nyttår. Det er akutt fare for permitteringer og oppsigelser.

— Tiltakene vil bidra til at næringene også finner nye forretningsområder hvor de kan utnytte sine fortrinn. Fornybar energi, og særlig offshore vindkraft, er et marked med muligheter for de maritime næringene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Saken oppdateres.