- Vi ble ført bak lyset

Selskapet til Thomas Henschien kan tape millioner på Walde- konkursen. Nå vil eks-nyhetsankeret gå etter styremedlemmer.