Gunnar Gullaksen, leder i meglerforetaket Norne Securities i Bergen, er ikke i tvil:

– Styringsrenten i Norge har vært kunstig lav lenge. Nå peker mange piler oppover, og Norges Bank må begynne på en langsom og gradvis økning. Det første påslaget blir bare på et kvart prosentpoeng, tror jeg.

Gullaksens kommer samtidig med en spådom som er godt nytt for alle med store boliglån:

– Selv om styringsrenten kommer til å stige i årene fremover, vil økningen i renten på boliglån ikke bli like stor.

– Bankene fungerer igjen

Dette begrunner han med at den historisk lave styringsrenten – den har siden juni i år ligget på 1,25 prosent – for en del har vært et tiltak for å hjelpe bankene. Nå kan denne subsidien fjernes uten at kundene berøres like mye.

– De direkte statlige tiltakspakkene, både internasjonalt og i Norge, har i stor grad gått til å hjelpe bankene. I Norge hjalp Norges Bank til ekstra, ved å redusere renten så kraftig, uten at det kom bankkundene fullt ut til gode.

Nå mener Gullaksen tiden er inne for å fjerne det han kaller et subsidieelement.

– Bankene er i bedring, og begynner å fungere igjen. Det så vi blant annet på DnBNORs resultater som kom torsdag

Mer normalt pengemarked

Gullaksen viser til at bankenes beste rente på boliglån ligger i området 3-3,5 prosent.

– Dette er to prosentpoeng over styringsrenten, mens forskjellen i en normal situasjon er på ett prosentpoeng. Her har det ligget en ekstra fortjeneste for bankene, og den kan ikke lenger forsvares når de igjen begynner å få gode resultater.

I den forbindelse peker han også på at det ble spådd store tap i bankene som følge av finanskrisen.

– Men disse tapene kom ikke, og vil ikke komme på boliglån nå når boligprisene påny er kommet opp. Alle bankene gjør det bra nå. Tilliten i pengemarkedet er gjenopprettet. Det betyr også at den unormale forskjellen mellom pengemarkedsrenten og Norges Banks styringsrente vil reduseres til normale nivåer.

Rentetopp om to år

Gullaksen tror Norges Bank vil skynde seg langsomt når renten skal opp. Han spår at styringsrenten økes til 1,5 prosent kommende onsdag. Neste økning skjer så utpå nyåret, kanskje i mars, og deretter vil den øke i små skritt utover.

Han spår at styringsrenten vil flate ut rundt 3,5 prosent i løpet av to år. Da vil boliglånsrenten normalt ligge ett prosentpoeng over.

– Denne normaliseringen vil skje i løpet av de neste 12-18 månedene. Det betyr at i denne perioden vil ett av de prosentpoengene styringsrenten øker med, ikke gi seg utslag i boliglånsrenten, sier Gullaksen.

Børsen i 400 i vinter

Inntil videre gleder han seg over at den lave renten er med på å sette fart på børsutviklingen.

– Når den alternative kostnaden på penger er lav, søker pengene mot aksjemarkedet. Vi kom for alvor i gang med virksomheten her i Bergen i mai, og siden da har vi sett en kraftig økning på Oslo Børs. Hovedindeksen har i denne perioden steget fra 250 til rundt 350. Vi tror den skal videre opp til 400 i løpet av vinteren.

Norne Securities eies av Sparebanken Vest, Fana Sparebank og 13 andre sparebanker sammen med Fondsfinans i Oslo.

– Vi er det eneste meglerhuset utenfor Oslo som har alle funksjoner et slikt foretak kan ha innomhus. Vi driver direkte aksjehandel, netthandel for sparebankenes kunder, samt rådgivning, verdifastsetting og kapitalinnhenting for bedrifter. Vi er allerede 18 ansatte, og regner med å være oppe i 25 neste år, sier Gullaksen.

Hva tror du vil skje med renten?