Ett av de viktigste kravene fra lærerne, var å lette kontaktlærernes arbeidspress. I dag får kontaktlærerne en time redusert undervisningstid i uken. Utdanningsforbundet mener dette er for lite.

- Ut fra den viktige funksjonen kontaktlærerne har, trenger de mer tid. De skal blant annet følge opp elever med særskilt behov, tilrettelegge og gi bistand, sier fylkesleder John Torsvik i Utdanningsforbundet Hordaland.

- Vil hindre frafall

Han tror styrking av kontaktlærerressursen vil være et viktig tiltak for å få ned frafallet i videregående skole.

- Vi ser at de som detter ut av videregående, er elever med problemer. De oppstår i grunnskolen. Å få sette inn tiltak tidlig, er det vi tror skal til for å forhindre frafall.

Forrige arbeidsavtale ble fremforhandlet i 2006, og løp til årsskiftet. Nå må ny avtale forhandles frem som del av tariffoppgjøret til våren.

- Dette oppgjøret blir dermed mer komplisert. Det er bra vi har mulighet til å ta arbeidsavtalen inn i tariffoppgjøret når vi møter en forhandlingsmotpart som ikke gjør det mulig å få til en løsning. Men det øker streikefaren i oppgjøret, sier Torsvik.

Ble ikke enige

Han sier mange lærere er skuffet og frustrerte over at forhandlingene om arbeidstid ikke førte frem.

- KS hadde andre krav og kunne ikke imøtekomme våre krav. De mente det koster for mye. Det mener vi er en uansvarlig holdning, sier fylkeslederen.

- Dette står i motsetning til det som blir uttalt fra politisk hold om satsing på skolen, sier han.

KS på sin side ville fordele lærernes arbeidstid over flere dager i året — og at det skulle bli lettere å inngå lokale avtaler.

- Skolens ledelse har sammen med ansatte og tillitsvalgte en viktig rolle i å utvikle skolen. Partene er enige om mange tiltak, men konkrete endringer i lærernes arbeidstidsavtale viste det seg vanskelig å bli enige om, sier forhandlingsdirektør Hege Mygland i KS i en pressemelding.