- Det at Tesla er en kraftig bil, gjør at du får store utslag, men det store volumet av elbiler som selges i Norge er mer «vanlige» biler. Jeg synes ikke vi skal endre regelverket fordi det kommer én bil som gir store utslag, sier statssekretær Kjetil Lund (Ap) i Finansdepartementet.

Foruten null CO2-utslipp, viser Lund til at elbilene heller ikke bidrar med lokale NOx-utslipp. For regjeringen har det også vært viktig å gi gode og langsiktige rammebetingelser for lavutslippsbiler.

- I en større klimasammenheng er teknologiutvikling helt sentralt, sier Lund.

Kan gi miljødytt

- Med tanke på de store subsidiene som kommer bileierne til gode, er norsk elbilavgiftspolitikk effektiv miljøpolitikk?

- Ja. Når du inkluderer alle elementene, mener jeg det er en fornuftig politikk, sier Lund.

Norsk Elbilforenings generalsekretær, Snorre Sletvold, sier at de har sett flere forsøk på tilsvarende regnestykker, men kan ikke gå god for tallene uten å ha sett nærmere på dem.

- Den store avgiftsletten kan kanskje virke urettferdig, men husk at Tesla er utviklet og spekket med utstyr for å avlive mytene om elbiler ikke kan erstatte petroleumsbiler, sier Sletvold, som mener at Tesla kan bane vei for at både myndigheter og konvensjonell bilindustri vil satse på elbil.

- Politikerne ønsker en dreining fra petroleumsbil til elbil, og bruker økonomiske insentiver for at man skal kunne høste erfaring og teste ut en stor rekke elbiler, sier Sletvold.

Tesla ga intern debatt

- Hva tenker du om at en elbil som blir sammenlignet med Porsche og andre millionbiler, subsidieres så mye i Norge?

- Det er en debatt vi har hatt internt, og vi registrerer at den er der ute. Vi har konkludert med at det er en nødvendighet. Det kan være vårt bidrag til at øvrig del av verden kan få opp øynene for at elbil faktisk fungerer. Så vi sier ikke enten eller. Vi sier ja, takk, begge deler. Over tid vil dette uansett bli justert av myndighetene, sier Sletvold.