Til og med et armbåndsur kan fungere som en koblingsenhet mellom brukeren og nettet. En student kan for eksempel laste ned et oversettelsesprogram fra PCen for så å benytte dette når PCen ikke er tilgjengelig. Det blir også mulig å knytte sikkerhetssystemer opp mot internett, varsler Hewlett-Packard (HP). Den amerikanske maskinvareprodusenten viser frem nyvinningene i PR-prosjektet -CoolTown-, som er et showroom med teknologiske nyvinninger.

Blant andre eksempler i -Cool Town— kan brannmenn få informasjon om bygninger og ofre via et visir på hjelmen. Bygningen fremstilles som et kart og ofrene signaliserer hvor de er gjennom sine online armbåndsur. Uret kan også overføre helseopplysninger om eieren. Biler blir utstyrt med kommunikasjonsmidler som har oversikt over trafikkbildet.

— HP vil demonstrere hvordan mobilteknologi implementeres i hverdagen, forklarer daglige leder, Doug McGowan til Cnet.com.

Vil spare penger Hewlett-Packard forsøker lokke til seg flere enn nysgjerrige publikummere. Prosjektet er et ledd i HPs plan om kostnadsreduksjoner. Ved å samarbeide med andre store selskaper kan man dele på kostnader forbundet med forskning og utvikling.

HP er som mange andre i databransjen utsatt for sviktende omsetning, i kjølvannet av nedturen i den toneangivende amerikanske økonomien.(Origo)