— Skal miljøvernminister Børge Brende innfri forpliktelsen fra verdenstoppmøtet i Johannesburg om å stanse raseringen av det biologiske mangfoldet innen 2010, burde han ha femdoblet bevilgningen til barskogvern, sier Trude Myhre i Natur og Ungdom.

Hun viser til at Norge bare har vernet rundt en prosent av barskogen, og dermed ligger langt etter våre naboland Sverige og Finland som har vernet fem ganger så mye.

Kutter i skogkultur

Regjeringen foreslår 110 millioner kroner til barskogvern neste år, en økning på 40 millioner i 2003. Miljøvernministeren medgir at Norge er blitt liggende etter internasjonalt i arbeidet med vern av skog, og sier den nå vil snu den uheldige utviklingen.

Natur og Ungdom mener likevel regjeringens fremdriftsplan er altfor lite ambisiøs. Trude Myhre er ikke bare sint på Brende. Hun er tilfreds med at potten til skogkultur og såkalt treslagskifte foreslås fjernet.

Det betyr at den miljøødeleggende skogreisningen på Vestlandet forhåpentligvis nå tar slutt. Men tilskud-dene på over 60 millioner kroner som forsvinner, burde blitt satt inn til å gjen-skape og restaurere naturområder som er blitt ødelagt, sier hun.

Børge går for Børgefjell

Regjeringen øker trykker i verneplan-arbeidet, og foreslår opprettelse av tre nye nasjonalparker, i Trøndelag og Lo-foten. Dessuten tas det sikte på å å utvide nasjonalparkene Rondane og Børgefjell nasjonalparker. Miljøvernminister Børge Brende er for øvrig oppkalt etter sistnevnte fjell.

Miljøvernminister Børge Brende vil bruke 26,4 millioner kroner til kjøp av og sikring av nye friluftsområder. Det er en økning på to millioner kroner.

— Det er nødvendig å fortsette arbeidet med kjøp av nye friluftsområder, særlig langs kysten, sier Brende. Han er særlig bekymret over utbyggingen og presset på strandsonen som gjør deler av kyststripen utilgjengelig for allmennheten.

80 millioner til villaksen

Regjeringen vil bruke 80 millioner kroner til arbeidet med å bevare de ville laksebestandene.

— De norske villaksbestandene er fremdeles på et bekymringsfullt lavt nivå. Innsatsen for å bygge opp bestandene og redusere trusselfaktorene må derfor trap-pes opp, sier miljøvernminister Børge Brende. Et av hovedsatsingsområdene er tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Regjeringen vil også bruke ti millioner kroner til kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.

— Et nasjonalt overvåkingsprogram gir oss mulighet til å ta hensyn til hva naturen tåler av inngrep ved bygging av boliger, veier og annet, sier miljøvernministeren.