- Ledelsen i Alexela Sløvåg, tidligere Vest Tank, ga Protector informasjon de visste var feil, og fikk dermed utbetalt erstatning de ikke hadde krav på, sier Fredrik Messel.

Han er direktør for skadeoppgjør i Skandinavia hos Protector Forsikring.

Et sentralt argument for Protector vil være at Trond Emblem i straffesaken ble dømt for bl.a. forsikringsbedrageri for 3,7 mill. kroner overfor Protector. Dommen er anket til Høyesterett, og er ennå ikke rettskraftig.

- Etter norsk lovgivning mister en som er dømt for for­sikringssvindel rett til erstatning. Dette er helt vanlig i Norge, og vi har ikke funnet noe grunnlag for å fravike det i denne saken, snarere tvert imot, sier Messel.

- Skulle drive med lav risiko

Protector krever gjennom et motsøksmål 14,3 millioner kroner tilbakebetalt av Alexela. Dette er penger som ble utbetalt like etter eksplosjonen — før årsaken var kjent.

Messel nekter for at Protector har sluntret unna under­søkelsesplikten:

- Da forsikringen ble tegnet, fikk vi informasjon om at Alexela Sløvåg skulle drive med mottak av bunkersvann som skulle renses ved anlegget, altså avfall med lav risiko. Alexela Sløvåg endret deretter virksomheten uten å informere Protector om dette, til tross for at de måtte forstå at dette endret risiko­bildet dramatisk, sier Fredrik Messel.

- Forstår at de føler seg lurt

Ifølge Messel vil det være urimelig dersom ledelsen i et selskap kan drive forsikringssvindel uten konsekvenser for forsikringsoppgjøret.

- Vi har forståelse for at dagens eiere av Alexela Sløvåg føler seg lurt av Trond Emblem, og de har jo også vunnet frem i søksmål de har reist mot ham. Men dette er en sak mellom eierne av Alexela Sløvåg AS, og som er Protector uvedkommende.

Alexela er kritisk til at saken kommer seks og et halvt år etter eksplosjonen. Ifølge Protector skyldes den sene behandlingen at de først ville ha en avklaring i straffesakene mot de tidligere Vest Tank-toppene.