• Vi må få på plass sentrumsnære tilbud snarest, sier Tina Åsgård.

Tina Åsgård (SV) er oppgitt over at ikke flere gjenvinningsstasjoner har brukthaller.

Den 19. september tok Tina Åsgård (SV) mangelen på brukthaller opp i bystyret i Bergen. Her kan du lese hva hun sa.

Åsgård spurte byrådet hva de vil gjøre for å sikre at flere innbyggere i Bergen kan nyte godt av et tilbud som brukthall? Og om byrådet vil sørge for at nødvendig areal settes av til dette formålet, også i sentrale strøk?

— Over stokk og stein

— Jeg er oppgitt over at BIR og kommunen ikke synes å ha planer for å få etablert flere slike tilbud. De bør snarest få til sentrumsnære ordninger der folk kan sette fra seg det andre kan ha nytte av. Nå går forbrukersamfunnet over stokk og stein. Gjenbruk har en stor miljøgevinst. Brukthaller er både god fordelingspolitikk og miljøpolitikk, sier Åsgård til bt.no

- Hvor mener du det bør etableres brukthaller?

— Ved alle gjenvinningsstasjoner. I tillegg skal BIR etablere et bossuganlegg på Dokken. Der bør de etablere en brukthall, sier Åsgård.

- Fant to stoler ved bosspannene

Sondre Båtstrand, nyvalgt bystyremedlem for De Grønne, støtter Åsgård sitt initiativ.

— Det er viktig å få brukthaller i sentrum, det er der behovet er størst. Det reduser bossmengden, og er både sosialt og økologisk god politikk. I sentrum hender det at folk setter bruktutstyr ut på gaten. Selv fant jeg to stoler på gaten, som folk hadde satt ut sammen med bosspannene, sier Sondre Båtstrand til bt.no.

Skal bygge tre nye stasjoner

— I vår avfallsplan, som går frem til 2015, står at vi skal medvirke til økt gjenbruk og avfallsreduksjon. Det pågår en oppgradering av gjenvinningsstasjonene i alle BIR-kommunene. På de nye stasjonene som skal bygges (i Fusa, i Sund og på Osterøy), vil vi se på muligheten til å bygge brukthaller. I Bergen vil vi sammen med kommunen, drøfte muligheter og arealbruk, sier konstituert kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR.

- Ser du behovet for sentrumsnære byttehaller?

— Ja, men hvordan dette skal skje er det opp til kommunen å avgjøre. Jeg vet Bergen kommune samarbeider med Grønn Hverdag, for å få etablert nettverk innenfor reparasjon, gjenbruk og redesign. I tillegg finnes det en helt ny app, der folk kan bytte brukt mot brukt, sier Nygård Havre.

Brukthall på Gassverktomten?

- Hva med en brukthall på Dokken?

— Vi arbeider med en mottakssentral for bossnettet på Gassverktomten. Brukthall er noe vi vil ta med i den videre diskusjonen der, Mette Havre Nygård i BIR.

Byråd Lisbeth Iversen svarte på Tina Åsgårds spørsmålet i bystyret. Bt.no har ikke fått tak i Lisbeth Iversen i dag.

Hva mener du om saken?

TOK OPP I BYSTYRET: Tina Åsgård tok spørsmålet om brukthaller opp i Bergen bystyre 19. september i år.