Det er essensen i Konkurransetilsynets analyse av hvordan norske forbrukeres handlevaner påvirker utvalget i butikkene.

Generelt har norske matvarebutikker halvparten så stort utvalg som svenske.

Smalt vareutvalg

Andre viktige årsaker til at vi har mindre å velge i, er for liten størrelse på det norske markedet, høye råvarepriser på landbruksvarer, tollbarrierer og at konkurransen mellom leverandørene generelt er lav. Størrelsen på butikkene kan også spille en rolle.

Nordmenn svarer i spørreundersøkelser at de vil ha flere varer å velge mellom, mens de handler stadig mer i butikker som prioriterer lav pris og smalt vareutvalg, påpeker Konkurransetilsynet.

— Betyr dette at nordmenn får det vareutvalget de fortjener?

— Det er klart at norske forbrukere velger innenfor et utvalg av dagligvarer som er mer begrenset enn i andre større land. Markedet er relativt lite, og det er ikke effektivt å ha et bredt sortiment i mange varegrupper.

— Tendensen er likevel at lavprisbutikkene vinner terreng, og bredsortimentsbutikkene taper. Det er nok et uttrykk for hva norske forbrukere foretrekker. Så må det tillegges at lavprisbutikkene stadig øker vareutvalget, sier seksjonssjef Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Dette vil vi ha

Tilsynet har benyttet professor Niels-Henrik Mørch von der Fehr ved Universitetet i Oslo til å vurdere matkjedeutvalgets konklusjoner. I sin rapport poengterer han at bare en fjerdedel av norske forbrukere svarer at de er misfornøyde med utvalget av dagligvarer i butikkene.

Professoren skriver at det slett ikke er ferskvarer nordmenn ønsker mangfold i.

"Tar man turen fra ferskvaredisken til avdelingen for brus og øl – for ikke å snakke om hyllene med godteri og snacks – får man demonstrert at der det er betalingsvillighet, der er det vareutvalg", skriver von der Fehr.

Hvorfor handler du i lavprisbutikk? Kom med dine synspunkter i feltet under.