Bergensrederiet Odfjell la onsdag frem regnskapstall for andre kvartal. Det viste både en solid omsetningsvekst, og en bedring i driftsresultat med tre millioner dollar — til 41 millioner dollar.

— Det har vært en viss forbedring på tankerssiden, men ganske marginalt. Til tross for høyere bunkerskostnader er det en nokså flat rateutvikling, sier administrerende direktør Jan A. Hammer.

Toppsjefen mener resultatforbedringen i første omgang skyldes bedre volumutnyttelse på skipene. I tillegg regnskapsførte Odfjell seks millioner dollar i renteinntekter fra Sevmash-verftet i Russland, etter at en mangeårig strid endelig ble avgjort i Odfjells favør tidligere i år.

- Det er bygget for mange skip

Hammer er ikke fornøyd med betalingen kjemikalietankskipene får for sine frakttjenester.

— Vårt problem er at det tidligere har vært bygget for mange skip og dermed er for mange aktører som sloss om de samme lastene, forteller Hammer.

Om den siste tids børsuro og statsgjeldskrise, sier Hammer følgende:

— Vi liker det ikke, og vil naturligvis ikke ha noen ny nedgangstid. Det vil ha betydning for etterspørselen etter våre tjenester. Men som nevnt, har problemet vårt vært størst på tilbudssiden. Det er vår hovedbekymring.

Ifølge Hammer vil fraktratene før eller siden stige igjen.

— Balansen mellom tilbud og etterspørsel beveger seg i rett retning. Det har vært lite kontrahering av nye skip de siste årene. Tiden arbeider for oss.

Vil styrke seg i Baltikum

Onsdag offentliggjorde Odfjell at de inngår et partnerskap (joint venture) med britiske Euroceanica.

Det nye selskapet vil drifte 14 skip som i dag drives av Odfjell Europa og Euroceanicas datterselskap Crystal Pool.

Jan A. Hammer forteller at Odfjell Europa har hatt fokus på frakt til og fra Middelhavet, mens Crystal Pool har en sterk posisjon mellom kontinentet og opp til det baltiske hav.

Nå kan vi oppnå stordriftsfordeler og få bedre slagkraft med bedre utnyttelse av båtene, sier han.

Får 1,34 mrd. kr for eierpost

Enda flere nyheter sto i kø fra Odfjell i går. Rederiet kunne også melde at en avtale med det amerikanske investeringsselskapet Lindsay Goldberg nå er endelig i boks.

Avtalen innebærer at Lindsay Goldberg kjøper en andel på 49 prosent av Odfjells tankterminaler i Rotterdam og Houston, samt et nytt prosjekt i Charleston.

Odfjell får 247 millioner dollar - eller rundt 1,34 milliarder kroner - for eierposten de nå selger.

Dette har stor betydning for vår finansielle posisjon, sier Hammer.

Odfjell SE 2. kv. -11 2. kv. -10

Driftsinntekter 325 308

Driftsresultat 41 38

Res. før skatt 9 -18

Beløp i mill. dollar

ODFJELL: Administrerende direktør Jan A. Hammer.
ODFJELL SE