Først ut i dag er Bergen Kommunale Bygg, som har ansvar for skolebyggene. Driftssjef Per Gjesdahl legger ikke fingrene mellom i sin kritikk av situasjonen. Han viser til at vedlikeholdsplanene ikke nødvendigvis blir fulgt.

— Tvunget i kne

— Ulike tilsyn krever utbedringstiltak, og de tar mye av bevilgningene. Brannslukning gjør det vanskelig å drive forebyggende vedlikehold, vi er tvunget i kne, sier han.

Han viser til at det er ulike nivåer for hvor mye penger som brukes på vedlikehold. 100 kroner per kvm, er det laveste nivået, 200 kroner per kvm må til for å opprettholde bygningens tekniske og funksjonelle standard, mens 300 per kvm må til for å heve standarden til dagens krav.

— Vi har i mange år hatt 50 kroner per kvm. Det er ikke rart det er et etterslep, sier driftssjefen.

Økt frustrasjon

Han mener befaringer som gjøres delvis er styrt av brukere som ikke er tilfreds med vedlikeholdsnivået.

— Kravene kommer på helt andre områder enn der vedlikeholdet var planlagt, og fører til økt frustrasjon hos brukerne og oss. Vi lapper og lapper, sier Gjesdahl.

Driftssjefen mener det er feil at skolene selv har ansvar for oppfølging av byggene.

— Det burde ha vært overlatt til oss, så vi hadde totalansvar, sier han, og understreker at midlene også må følge med i tilfelle.

Tilstanden ved de 11 verste skolene er kartlagt. Prislappen for å få dem opp til akseptabel standard er på 1, 3 milliarder kroner. Bare kartleggingen av de resterende skolene, vil koste 6,5 millioner.

— Vi må bort fra lappingen. Det blir ikke bedre av at du lapper. Vi må følge tilstandsrapportene, og få skolene opp på nivå tre.

Si din mening i kommentarfeltet under!

TRIST: Flere skoler i Bergen er preget av forfall.
RUNE SÆVIG, PRIVAT