— Vi har en manko på nye boliger de siste årene som er en underliggende driver for at boligprisene i Norge drives til værs, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han har nettopp vist frem en plansje over utviklingen i ferdigstilte boliger og forventet befolkningsvekst for rundt 200 fremmøtte i Grand selskapslokaler i Bergen. Sentralbanksjefen får ikke regnestykket til å gå opp.

— Når vi oversetter befolkningsveksten til antall husholdninger, vokser den mye sterkere enn antall fullførte boliger, forklarer Olsen senere til bt.no.

Selv om boligmarkedet er ekstremt, følger også det naturlovene om tilbud og etterspørsel. Dermed vil befolkningsveksten isolert sett sørge for enda høyere boligpriser i tiden fremover.

Påvirker selv boligmarkedet

Sentralbanksjefen innrømmer også at han selv påvirker boligmarkedet:

— Lav rente har som konsekvens at det stimulerer til ytterligere opplåning. Den mekanismen er vi klar over.

- Hvordan hensyntar dere utviklingen i boligmarkedet?

— Vi søker å analysere alt som skjer i økonomien. Det som skjer i boligmarkedet påvirker husholdningenes atferd generelt. Vi har boligmarkedet med i våre analyser og søker også å ta hensyn til det vi kaller finansiell stabilitet når vi setter renten, sier Olsen.

Følger med

"Finansiell stabilitet" er sentralbankspråk for å unngå bobler i økonomien. Det er derfor ikke uten grunn at Olsen følger nøye med på boligmarkedet.

— Hvis vi mener at vi er i ferd med å gå utfor stupet, vil vi reagere på det.

- Hvor er vi i forhold til stupet når det gjelder boligmarkedet?

— Vi er et stykke fra å ha en boble i boligmarkedet i Norge, sier Olsen.

Ser lyspunkt

Han drar en sammenligning med Spania. Der steg boligprisene også kraftig, noe som førte til en voldsom byggeboom. Da boligprisene falt, ble hundretusener av boliger stående tomme.

— Vi kan oppleve fallende boligpriser i Norge, men vi er veldig langt fra den spanske situasjonen i Norge. Derfor bruker ikke vi betegnelsen boble, sier Olsen.

Ifølge sentralbanksjefen er den beste måten å unngå en fortsatt kraftig boligprisvekst å få fart på boligbyggingen. Her ser han visse lyspunkt.

— Selv om antall fullførte boliger fremdeles er lavt, så er igangsettingen på vei opp. Markedet reagerer på situasjonen, og når det er blitt mer lønnsomt å sette i gang og ferdigstille boliger, er boligbyggingen også i ferd med å øke.