Lørdagens BT-oppslag om «Det store togranetN engasjerer stortingspolitikeren fra Åsane. Nå vil hun samle alle politikerne på Hordalandsbenken til tverrpolitisk kamp for Bergensbanen.

— Sammen må vi kjempe for mer rettferdig fordeling av jernbanemidlene, og Bergensbanen bør væreden saken Hordalandsbenken er aller tydeligst på, sier Toppe.

Hun mener skiftende regjeringer ikke har prioritert Bergensbanen.

— Ingen kan bortforklare ansvaret, det er grunn til å kritisere oss alle for at vi ikke har fått dette til, sier hun.

Sterke motkrefter

Toppe mener debatten om lyntog har skadet Bergensbanen.

— Når det snakkes om tog, er det lyntog det handler om, ikke Bergensbanen. Og når både NHO og LO er med i InterCity-kampen, trenger man sterke motkrefter. I alle store partier er det også sterke krefter som jobber for en InterCity-satsing. Jeg mener Bergensbanen må prioriteres før InterCity.

Det neste halve året blir veldig viktig med tanke på Bergensbanens fremtid, mener Sp-politikeren.

— Svaret må komme i Nasjonal Transportplan på nyåret. Vi må få et forpliktende vedtak for Ringeriksbanen, både på finansiering og fremdrift, slik at ikke blir mulig å utsette den i enda flere år.

Ringeriksbanen betyr mye for å kutte reisetiden mellom Bergen og Oslo. Kjersti Toppe bruker nå minst tre timer på å flypendle mellom Åsane og Oslo. Blir togturen forkortet ned mot fire timer, mener hun tog vil være et reelt alternativ til fly.

— På toget får man også effektiv arbeidstid. Og arbeidsreiser er jo det det er mest av mellom Bergen og Oslo, sier Kjersti Toppe.

Inn i intercity

Høyre går inn for å halvere InterCity-satsingen til fordel for Ringeriksbanen. Partiets samferdselspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, uttalte nylig til bt.no at Ringeriksbanen bør bli en del av InterCity-satsingen og være den fjerde armen i dette nye jernbanetilbudet. KrF-leder Knut Arild Hareide har også fremmet et lignende forslag.

Toppe er ikke avvisende til dette, men vil helst ha Ringeriksbanen som et isolert prosjekt for å sikre at den virkelig blir gjennomført.

— Men vi kan snakkes om dette, sier hun.

Magne Rommetveit representerer Ap i transportkomiteen på Stortinget. Han er også litt redd for at Ringeriksbanen vil drukne i InterCity-prosjektet.

— På sett og vis kan man se Bergen-Voss og Hønefoss-Oslo som intercity-strekninger. Når vi får gjort noe med disse, har vi i hvert fall bedret Bergensbanen i begge ender. Dobbeltspor mellom Arna og Bergen er en bra begynnelse.

- Tror du at dere på Hordalandsbenken kan få til en tverrpolitisk kamp for Bergensbanen?

— Jeg jobber i transportkomiteen for å få frem Bergensbanen, og det bra om flere er med på å snakke den frem. Men det er i Nasjonal transportplan løsningene ligger. Den er viktigere enn statsbudsjettet når det gjelder fremtidige jernbaneinvesteringer, sier Rommetveit.

TAR SELVKRITIKK: Kjersti Toppe mener alle partier som har vært i regjering har et ansvar for situasjonen Bergensbanen befinner seg i.