Taxi Vest og forsikringsselskapet AIG var onsdag formiddag uenige om hvordan saken mot eksadvokat Odd Drevland skulle holde frem. Spørsmålet var blant annet om saken skulle bli utsatt eller ikke, som følge av at verken Drevland eller hans advokat var til stede.

Dommerfullmektig Erlend Baldersheim ba om pause for å vurdere spørsmålet. Klokken 13 var kjennelsen ferdig forfattet og Baldersheim åpnet rettsmøtet med å si:

— Nå skal vi fortsette denne taxituren. Spørsmålet er hvor mange passasjerer vi får med oss.

Dommerfullmektigen konkluderte med at saken kan gå som planlagt.

I den vurderingen la han til grunn at:

  • Fraværsdom er mulig uten Drevland og Kristiansen til stede
  • Saken kan ikke utsettes og hovedforhandlingene kan gå i gang
  • og at sakskomplekset skal vurderes etter utgangspunktet - og ikke deles opp

Ville dele opp saken

Som varslet møtte ikke Drevland opp i Bergen tingrett i dag. Hans advokat Per Magne Kristiansen forlot også rettslokalet etter instruks fra Drevland. Retten måtte derfor ta stilling til om saken kunne fortsette.

Eksadvokatens sikkerhetsstiller, forsikringsselskapet AIG, er tydelig på at fraværet av både Drevland og Kristiansen er urimelig for saken slik den står for retten.

Er det ikke mulig å få han i tale på to år og fire måneder, er det antakelig ikke mulig å få han i tale nå (Taxi Vests advokat Morten D. Haldorsen)

De har behov for å få fremstilt faktum i saken - noe som har vært vanskelig uten Drevland til stede. At Kristiansen nå også er borte, setter AIG i en urimelig posisjon, mente deres advokat Svein Åge Bergset i retten.

— Drevland har hele tiden hevdet at han har rett på pengene, men har gjort alt galt formelt. Politiet har også sett at han har jobbet mange timer. Den biten har jeg ingen forutsetning for å gå inn i utenom overflatiske papirer. Og det er den biten jeg vil ha ut av saken, sa Bergset.

AIG ba derfor om at retten tar bort alt som er av erstatningsmessig karakter.

— Jeg kjenner saken like godt som de andre, men har ikke hatt noen samtaler med Drevland. Advokat Kristiansens begrunnelse for å forlate retten var at han ikke hadde mulighet til å stå her og gjennomføre saken. Situasjonen er fem ganger verre for meg, som ikke har hatt noen kontakt med Drevland.

— Trenger ikke Drevland

Selv om de to partene har en god dialog, er Taxi Vest utålmodige etter å komme i gang. De har ventet i to år og fire måneder for å få saken opp for retten.

— Vi snakker godt sammen, men å utsette saken fremstår etter min oppfatning som et klassisk forsikringsselskapstriks, sa advokat Morten D. Haldorsen.

Han var tydelig på at saken etter alle omstendigheter kan gå som planlagt.

— Og kynisk sett er det ikke Drevland vi trenger en dom for. Det er AIG. Det er de som har penger, sa han i retten.

Taxi Vest har satt seg lei på at eksadvokaten til stadighet får saken utsatt.

BESTEMMER: Dommerfullmektig Erlend Baldersheim må nok en gang vurdere saken.
Marita Aarekol

— For å sette det på spissen: Hva hvis Odd Drevland får et piano i hodet i morgen? Skal vi aldri kunne ta opp saken, da? Sannheten er at AIG har basert seg på saksfremstilling av Odd Drevland, som de tenkte skulle komme under hovedforhandling. Hvem sin risiko er det?

— Er det ikke mulig å få han i tale på to år og fire måneder, er det antakelig ikke mulig å få han i tale nå, la Haldorsen til.

Kan bli utsatt nok en gang

Rundt klokken 10.30 forlot partene Bergen tingrett. Retten har nå pause til klokken 13.

Da skal dommerfullmektig Erlend Baldersheim ha vurdert ferdig disse aspektene:

  • Om det er mulighet for en rettskraftig dom uten Drevlands tilstedeværelse
  • Om rettsforhandlingene kan deles opp - det vil si at spørsmålet om erstatning tas bort eller ikke
  • Og uavhengig av en eventuell deling, om forhandlingene må avbrytes og saken utsettes
BLE IGJEN: Dersom saken skal gå for retten onsdag, mener AIGs advokat Svein Åge Bergset (til høyre) at spørsmålet om erstatningsansvar må bort. Det er Taxi vest uenig i. Her sammen med Drevlands advokat Per Magne Kristiansen før han forlot retten.
Marita Aarekol